Retshjælp

Borgerretshjælpen kan hjælpe og yde retshjælp indenfor en lang række retsområder. Vi tilbyder mundtlig rådgivning og vejledning, samt konkret sagsbehandlingsforløb.
Har du f.eks. behov for hjælp indenfor nedenstående områder, så kontakt os:

Familieret

f.eks. separation/skilsmisse, forældremyndighed, samvær, papirløst samliv

Socialret

f.eks. kontanthjælp, førtidspension, enkeltydelser, boligsikring-/støtte, forældrebetaling

Forbrugerret

f.eks. reklamationer, klagesager til forbrugerklagenævnet samt andre nævn

Udlændingeret

f.eks. opholdstilladelse, visum, familiesammenføring, statsborgerskab

Lejeret

f.eks. lejekontrakt, klager

Strafferet

f.eks. tilhold, bødesager, klager over politiet samt ansøgning om erstatning for resultatløse tvangsindgreb


Hvis du er i tvivl, om vi kan hjælpe med dit problem, så kontakt os og vi vil finde ud det i fællesskab.
HUSK at vi har tavshedspligt, og medbring gerne alle relevante papirer i din sag.