Hvem er vi?

Borgerretshjælpen har to fastansatte jurister og en række frivillige, som er tilknyttet de forskellige projekter.


Fastansatte

Emil Møller Lassen

Cand.jur., Københavns Universitet 2016 og daglig leder siden januar 2018.
Emil beskæftiger sig hovedsageligt med den daglige drift af Borgerretshjælpen, herunder retshjælpskontoret, dialog- og bisidderordningen. Han rådgiver løbende klienter indenfor en lang række retsområder og udarbejder klager til diverse instanser, håndterer småsager og agerer sparringspartner for foreningens øvrige ansatte, samt frivillige.
Emil har stået for implementeringen af nye arbejdsgange med fokus på sikker behandling af personoplysninger, samt effektivisering og kvalitetssikring. Herunder, aftaleindgåelse og implementering af digitalt journaliseringssystem, samt ny mailløsning med sikker mail og sikre IT-løsninger.
Emil kan kontaktes på tlf.: 31 23 11 61 eller på mail: eml@borgerretshjaelpen.dk


Henning Hansen
Cand.jur., Københavns Universitet 1987 og ansat siden februar 2023.

Henning er juridisk rådgiver i Borgerretshjælpen. Hans arbejde består hovedsageligt af juridisk rådgivning af klienter indenfor en bred række af retsområder, udarbejdelse af klager til diverse instanser samt håndtering af småsager. Henning har de sidste 3 år undervist i faget strafferet og straffeproces på Københavns Universitet, hvor han tidligere tillige har undervist i faget person-, familie- og arveret. Han har desuden været ekstern lektor ved DTU i 30 år, hvor han har undervist i faget erhvervsjura. Henning har tidligere arbejdet 9 år i Københavns Politi, 20 år ved Danmarks Domstole i forskellige funktioner, ligesom han i perioden fra år 2008 til år 2016 varetog stillingen som sekretariatsleder i Retslægerådet. I perioden fra 2016 til 2020 underviste han på Politiskolen i Brøndbyøster i fagene civil- og strafferet. Henning har beskikkelse som advokat, men beskikkelsen er deponeret i Justitsministeriet.

Henning kan kontaktes på tlf.: 31 23 11 60 eller på mail: hha@borgerretshjaelpen.dk


Frivillige

 • Abby Kristine Waterval, stud.jur.
 • Alina Vanessa Wasi, stud.jur.
 • Christiane Hector, cand.jur.
 • Ezah Khursheed Malik, stud.jur.
 • Helena Stina Lautrup-Larsen, cand.jur.
 • Helin Demir, stud.jur.
 • Juliane Le Arp, stud.jur.
 • Louise Kraght, cand.jur.
 • Sofie Beck Ludvigsen, stud.jur.

Bestyrelse

 • Anna-Louise Fink, cand.jur.
 • Emma Marie Mølgaard Borre, advokat (næstformand)
 • Erik Postelmans, lektor, cand.jur.
 • Marie Budtz Andersen, adjunkt, cand.jur. (formand)
 • Michelle Schlippe-Steffensen, cand.scient.pol., sekretariatschef i Bygningsstyrelsen
 • Ville Budtz, cand.jur.