1. Databehandler

Vi er er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er:


E-mail: kontakt@borgerretshjaelpen.dk

Telefon: 53 64 11 60


2. Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger


a) Cookies

Når du bruger vores hjemmeside og/eller rådgivningsportal, indsamler vi automatisk anonyme informationer om din computer samt oplysninger om, hvilken type browser du bruger. Læs mere om vores brug af cookies i vores cookie-politik. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.


b) Kontaktformular

Når du bruger vores kontaktformular med henblik på rådgivning, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver; fx navn, CPR-nr., mobilnummer og e-mailadresse. Formålet med indsamlingen af persondata er, at vi kan besvare dine spørgsmål/anmodninger. Vi opbevarer dine personoplysninger i 2 år. Derefter bliver de automatisk slettet. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.


c) Brugerprofil

Når du opretter en brugerprofil på vores rådgivningsportal, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver; fx navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Formålet med indsamlingen af persondata er, at gøre det muligt for dig at benytte services, som kræver login. Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe din profil er aktiv, og opfordrer dig til selv at opdatere oplysningerne, hvis der er brug for korrektion. Inaktive profiler bliver slettet efter 3 år. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.


d) Sagsbehandling

Når din sag oprettes hos os, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver; fx navn, telefonnummer og e-mailadresse. Formålet med indsamlingen af persondata er, at vi kan behandle din sag. Vi opbevarer oplysningerne i din sag, så længe at denne er aktiv. Efter at en sag afsluttes slettes denne efter 2 år.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.


e) Jobansøgning

Hvis du ansøger om et job hos os, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver; fx navn, telefonnummer og e-mailadresse. Formålet med indsamlingen af persondata er, at vi kan give dig svar på ansøgningen samt - hvis du bliver ansat - udarbejde dit ansættelsesbevis og udbetale løn. Vi sletter jobansøgninger, når stillingen er besat - eller senest efter 6 måneder. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og art. 9, stk. 2, litra b og g.


3. Dine rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Nedenfor informerer vi kort om dine rettigheder. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Kontakt os venligst, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.


Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.


Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.


Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.


4. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Læs mere om dine muligheder for at klage til Datatilsynet.Denne persondatapolitik er senest revideret den 14.06.21.