Fakta

Borgerretshjælpen blev stiftet i starten af 2012 og har til formål at sikre og styrke borgerens retssikkerhed. Vi arbejder for at sikre lige mulighed for juridisk hjælp for alle borgere uanset økonomiske vilkår og ressourcer. Derudover ønsker vi at bidrage til at modvirke og forebygge parallelle retsopfattelser.
For at varetage disse formål bedst muligt, består Borgerretshjælpen af en todelt indsats; retshjælp og rettighedsoplysende aktiviteter.
Retshjælpen består af juridisk rådgivning indenfor næsten samtlige retsområder, og ydes på både her & nu-basis, ligesom længere varende sagsforløb varetages.
Borgerretshjælpens rettighedsoplysende aktiviteter er en forebyggende indsats med henblik på at øge den enkelte borgers kendskab til ret og pligt, hvorved borgeren opnår bedre mulighed fordels at kunne identificere, dels at blive bedre i stand til at afhjælpe egne juridiske problemstillinger.
Under vores rettighedsaktiviteter er Indsats for Inklusion af Kvinder, Dialog- & Bisidderordningen samt Opsøgende Juridisk Oplysning og Rådgivning.
Ud fra ønsket om at styrke retssikkerheden for alle – uanset økonomiske forhold, bopæl, kulturel baggrund m.v. – er alle ydelser fra Borgerretshjælpen gratis.
Endelig udbyder Borgerretshjælpen konsulentydelser mod vederlag til offentligt- og privatansatte samt andre interesserede.
Borgerretshjælpen er et privat initiativ og finansieres via offentlige tilskud, private donationer samt frivillige kræfter. Borgerretshjælpens retshjælpskontor er godkendt som tilskudsberettiget retshjælpsinstitution af Civilstyrelsen under Justitsministeriet og er således finansieret heraf, mens de rettighedsoplysende aktiviteter på nuværende tidspunkt oppebæres på baggrund af delvis støtte fra henholdsvis København Kommune og frivillige kræfter.