Konsulentydelser

Borgerretshjælpen udbyder en række konsulentydelser, heriblandt afholdelse af skræddersyede kurser indenfor et bredt udsnit af retsområder. Fx har Borgerretshjælpen afholdt kursus for LOKK (Landsorganisationen for kvindekrisecentre) om krisecentererklæringer og de juridiske problemstillinger, der kan være tilknyttet sådanne. Ligeledes har Borgerretshjælpen afholdt kursus for kommunale sagsbehandlere i udsattes rettigheder.
Når Borgerretshjæpen udfører kurser og undervisning, anvendes en undervisningsmetode, der følger internationale standarder baseret på resultaterne af pædagogiske undersøgelser, og er således case- og dialogbaseret med inddragelse af kursisternes egne erfaringer og konkrete problemstillinger. Med henblik på at kunne tilbyde undervisning af vedvarende høj kvalitet, opfordres kursisterne desuden altid til at evaluere kursets form og indhold på et leveret evalueringsskema.
Skriv til info@borgerretshjaelpen.dk eller kontakt os tlf.: 31 23 11 61, hvis et undervisningsforløb, et enkeltstående oplæg eller anden konsulentydelse ønskes, hvorefter Borgerretshjælpen vil rette henvendelse og det nærmere indhold vil fastlægges.
“Vi kan i LOKK, Landsorganisation af Kvindekrisecentre, varmt anbefale Borgerretshjælpen. LOKK har i forbindelse med lederseminar for landets kvindekrisecenter haft et oplæg fra Borgerretshjælpen. De var velforberedte både på deres eget område – juraen – men havde også sat sig ind i, hvad det vil sige at være voldsudsat, og hvem vi er som organisation. Alle deltagerne gav udtryk for stor tilfredshed med arrangementet. Vi vil i LOKK ikke betænke os ved at benytte Marie og Zuzanne en anden gang, ligesom vi kan anbefale dem til andre.” – Lene Johannesson, Sekretariatschef hos LOKK