Indsats for Inklusion af Kvinder

Er et projekt for kvinder med minoritetsbaggrund. Vi afholder gratis workshops om juridiske og samfundsmæssige forhold herunder mødet med offentlige myndigheder, samfundet i øvrigt og historie og familien, ligesom vi tilbyder guidede udflugter til forskellige samfundsinstitutioner.

Læs mere

Gratis Retshjælp

Borgerretshjælpen yder gratis bistand indenfor en lang række retsområder. Vi tilbyder mundtlig rådgivning og vejledning, samt konkret sagsbehandlingsforløb til enhver borger, uanset hvor i landet du bor. Vi kan hjælpe indenfor langt de fleste juridiske problemstillinger og retsområder.

 

Husk at medbringe alle relevante dokumenter i din sag.
Læs mere

Dialog- & Bisidderordning

Vi tilbyder en bisidder til dig, som ønsker et ekstra sæt “øjne og ører” til mødet med det offentlige, ligesom bisidderen fungerer som en ekstra støtte. En bisidder kan også hjælpe med en forståelse af, hvad der foregår til mødet og hjælpe dig med, at du får sagt de ting, du gerne vil sige.

 

Ordningen er gratis og gælder for alle borgere i Københavns Kommune.

Læs mere