Tak til

Borgerretshjælpen ønsker først og fremmest at takke alle bidragsydere i forbindelse med etableringen og den videre drift af foreningen, herunder: Civilstyrelsen, Social- og Indenrigsministeriet og Københavns kommune samt alle de mennesker, der på dagligt basis yder et frivilligt bidrag.