Tak til

Borgerretshjælpen ønsker først og fremmest at takke alle bidragsydere i forbindelse med etableringen og den videre drift af foreningen, herunder: Civilstyrelsen, Social- og Indenrigsministeriet og Københavns Kommune samt alle de mennesker, der på daglig basis yder et frivilligt bidrag.