Samarbejdspartnere

Borgerretshjælpen er selvstændig og uafhængig af offentlige og private institutioner samt partipolitiske interesser.

Borgerens interesser er altid Borgerretshjælpens udgangspunkt og for bedst muligt at kunne varetage disse, samarbejder Borgerretshjælpen løbende med:

  • Bo-Vita, herunder særligt de boligsociale medarbejdere i Akacieparken og Lukretiavej (Helhedsplanen Akaluk)
  • VIBO, AKB og KAB herunder særligt de boligsociale medarbejdere på Sjælør (Helhedsplanen Os på Sjælør)
  • FSB
  • Retshjælpsnetværket
  • Forælder Fonden
  • LOKK, Landsorganisationen for kvindekrisecentre
  • Valby Advokaterne v/ Jakob Kragh Karlsen
  • Valby Advokatvagt