Overskrift:

Borgerretshjælpen søger frivillige!

Oprettet:
16. august 2022
Kort tekst:

Vi søger frivillige stud.jur. til vores kontor i Valby med ansøgningsfrist d. 2. september.

Lang tekst:

Vores retshjælpskontor i Valby, som er åbent for alle, yder gratis retshjælp indenfor en lang række retsområder. Organisationen er en forening, der med støtte fra Civilstyrelsen og Københavns Kommune yder en flergrenet social indsats. Udover vores retshjælpskontor har vi vores dialog- og bisidderordning, som er et gratis tilbud til borgere om at få en bisidder med til mødet hos offentlige myndigheder, herunder Familieretshuset, Jobcenter København m.v. I 2021 modtog vi over 1691 nye henvendelser, hvoraf 89 % af disse stammer fra borgere i udsatte boligområder.


Som frivillig stud.jur. kommer du dermed til at varetage juridisk sagsbehandling inden for hovedsageligt social- og udlændingeretten, samt forvaltningsretten. Vi har dog sager inden for et stort antal retsområder, og du vil dermed også få et indblik i sager inden for familieret, lejeret og dele af strafferetten m.v. Som frivillig vil du også modtage undervisning i emner af relevans for organisationen, ligesom du også vil indgå i et stærkt socialt fællesskab med fokus på udvikling af dine kompetencer.


Du kan forvente en fast ugentlig vagt af ca. 5 timer. Vi søger jurastuderende, der som minimum har påbegyndt 4. semester. Vi lægger i øvrigt vægt på personlige kompetencer så som empati og forventer, at ansøgere som minimum har mulighed for at være tilknyttet retshjælpskontoret i 1 år eller længere. Der tages selvfølgeligt højde for ferier, eksamensperioder m.v.


Send ansøgning, CV og karakterudskrift til eml@borgerretshjaelpen.dk senest fredag d. 2. september.


OBS. Der indkaldes løbende til samtaler.

Billede:
Borgerretshjælpen søger frivillige!