Overskrift:

Borgerretshjælpen søger frivillige

Oprettet:
20. januar 2021
Kort tekst:

Vores retshjælpskontor i Valby, som er åbent for alle, yder gratis retshjælp indenfor en lang række retsområder.

Lang tekst:

Vores retshjælpskontor i Valby, som er åbent for alle, yder gratis retshjælp indenfor en lang række retsområder. Organisationen er en forening, der med støtte fra Civilstyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, samt Københavns Kommune yder en flergrenet social indsats. Udover vores retshjælpskontor, har vi vores kvindeprojekt som fokusere på marginaliserede kvinder med minoritetsbaggrund, og vores dialog- og bisidderprojekt, som er et gratis tilbud til borgere om, at få en bisidder med til mødet hos offentlige myndigheder, herunder Familieretshuset, Jobcenter København m.v.
I 2018 modtog vi over 1800 nye henvendelser hvoraf 80 % af disse stammer fra borgere i udsatte boligområder. Som frivillig stud.jur. kommer du dermed til at varetage juridisk sagsbehandling inden for hovedsageligt social- og udlændingeretten, samt forvaltningsretten. Vi har dog sager inden for et stort antal retsområder, og du vil dermed også få et indblik i sager inden for familieret, lejeret og dele af strafferetten m.v. Som frivillig vil du også modtage undervisning i emner af relevans for organisationen, ligesom du også vil indgå i et stærkt socialt fællesskab med fokus på udvikling af dine kompetencer.
Du kan forvente en fast ugentlig vagt af ca. 5 timer. Vi søger jurastuderende der som minimum har påbegyndt 4. semester. Vi lægger i øvrigt vægt på personlige kompetencer så som empati og forventer at ansøgere som minimum, har mulighed for at være tilknyttet retshjælpskontoret i 1 år eller længere. Der tages selvfølgeligt højde for ferier, eksamensperioder m.v.
Send ansøgning, CV og karakterudskrift til eml@borgerretshjaelpen.dk senest fredag d. 10. januar.

Billede:
Borgerretshjælpen søger frivillige