Indsats for Inklusion af Kvinder

Projektet ”Indsats for Inklusion af Kvinder” er en del af Borgerretshjælpens rettighedsoplysende aktiviteter, og er et projekt for kvinder.
Projektet har til formål at bidrage til inklusion af kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i samfundet. Midlet til at nå dette mål er relationsarbejde med kvinderne, afholdelse af workshops om juridiske og samfundsmæssige forhold, samt guidede udflugter til forskellige samfundsinstitutioner.
Indsats for inklusion af kvinder har nogle overordnede emner med en række underemner, som behandles hver for sig enten i form af workshops eller udflugter.
De overordnede emner er:
Mødet med offentlige myndigheder, samfundet i øvrigt og historie og familien
Vi afholder workshops på frivillig basis, og hvis du ønsker at deltage eller hvis du arbejder professionelt med den beskrevne målgruppe, kan du kontakte Emil Møller Lassen på tlf.: 31 23 11 61 eller eml@borgerretshjaelpen.dk.