Afdækning af somalisk migration i den vestlige verden

17 aug, 2017

 

Ioanna Lenteri læser Cultural Sociology in Law Power and Social Injustice på Syddansk Universitet, og er i dette semester i praktik hos Borgerretshjælpen.

Hendes opgave de næste måneder er at afdække eksisterende viden om somaliernes migration i den vestlige verden samt sammenligne de danske og somaliske retssystemer.

Ioanna har desuden til opgave at foretage intern undervisning af Borgerertshjælpens ansatte om spørgsmål indenfor retssociologien og selvfølgelig om hovedkonklusionerne fra hendes studier om somalisk migration i den vestlige verden. Borgerretshjælpen har en del klienter med somalisk baggrund ligesom en del somaliske kvinder deltager i vores sociale projekt Indsats for Inklusion af Kvinder. Med en større faglig viden om denne befolkningsgruppe vil vi kunne yde en bedre indsats overfor kvinderne. Hvis du er interesseret i at vide mere kan du sende en mail til info@borgerretshjaelpen.dk Att.: Ioanna