Hvem er vi?

 

Borgerretshjælpen har tre fastansatte jurister og en række frivillige, som er tilknyttet de forskellige projekter.

 

Fastansatte

Emil Møller Lassen

Cand.jur., Københavns Universitet 2016 og daglig leder siden januar 2018.

 

Emil beskæftiger sig hovedsageligt med den daglige drift af Borgerretshjælpen, herunder retshjælpskontoret, dialog- og bisidderordningen. Han rådgiver løbende klienter indenfor en lang række retsområder og udarbejder klager til diverse instanser, håndterer småsager og agerer sparringspartner for foreningens øvrige ansatte, samt frivillige.

 

Emil har stået for implementeringen af nye arbejdsgange med fokus på sikker behandling af personoplysninger, samt effektivisering og kvalitetssikring. Herunder, aftaleindgåelse og implementering af digitalt journaliseringssystem, samt ny mailløsning med sikker mail og sikre IT-løsninger.

 

Emil kan kontaktes på tlf.: 31 23 11 61 eller på mail: eml@borgerretshjaelpen.dk

 

 

Trine Fechner

Cand.jur., Københavns Universitet 2017 og ansat siden juli 2019.

 

Trine er ansat i foreningens retshjælpskontor, hvor hun står for rådgivning af klienter, konkret sagsbehandling og sparring med vores frivillige, samt andre lønnede medarbejdere.

 

Trine kan kontaktes på mail: tfe@borgerretshjaelpen.dk

 

 

Karima Kahouadji

Cand.jur., Københavns Universitet 2018 og ansat siden januar 2019.

 

Karima er projektleder i Borgerretshjælpens projekt ‘Indsats for Inklusion af Kvinder’, hvis formål er at bidrage til inklusion af kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i samfundet. Karimas arbejde består hovedsageligt af afholdelse af workshops om juridiske og samfundsmæssige forhold, samt guidede udflugter til forskellige samfundsinstitutioner. Herudover, arbejder Karima med at skabe relationer til nye og eksisterende samarbejdspartnere, samt deltagere i projektets tilbud.

 

Karima kan kontaktes på tlf.: 31 23 11 60 eller på mail: kak@borgerretshjaelpen.dk

 

 

 

 

Frivillige

 • Alexander Finsen Kalayci, ba.jur.
 • Anne Marie Munkstrup
 • Annika Thiele, stud.jur.
 • Christine Darling Andersen, stud.jur.
 • Elisabeth Kjær, stud.jur.
 • Emilie Bjørg Wad, stud.jur.
 • Frederik Fabricius Krarup, cand.jur.
 • Frederikke Vang-Larsen, ba.jur.
 • Karoline Skanderby
 • Mathilde Qwist, stud.jur.
 • Zoja Agabalian, cand.jur.

 

Bestyrelse

 • Marie Budtz Andersen, adjunkt, cand.jur. (formand)
 • Emma Marie Mølgaard Borre (næstformand)
 • Anna-Louise Fink, cand.jur.
 • Erik Postelmans, lektor, cand.jur.
 • Ville Budtz, cand.jur.