Hvem er vi?

 

Borgerretshjælpen har to fastansatte jurister, samt en lønnet stud.jur. og en række frivillige, som er tilknyttet de forskellige projekter.

 

Fastansatte

Emil Møller Lassen

Færdiguddannet cand.jur. august 2016, og ansat i retshjælpen som jurist og daglig leder siden januar 2018. Emil har skrevet speciale indenfor Strafferet og menneskeret, og har tidligere været frivillig i retshjælpen i perioden maj 2017 – december 2017, samt været i virksomhedspraktik af 2 måneder.

 

Emil kan kontaktes på tlf.: 31 23 11 61 eller på mail: eml@borgerretshjaelpen.dk

 

 

 

 

Marie Budtz Andersen

Medstifter af Borgerretshjælpen, jurist og leder af organisationens sociale projekter, herunder projektet, Indsats for Inklusion af Kvinder. Derudover er Marie ansvarlig for Borgerretshjælpens interne uddannelse af frivillige samt for eksterne undervisningsopgaver.

 

Marie blev uddannet jurist i 2007 og har mangeårig erfaring med at yde juridisk rådgivning til udsatte grupper på gadeplansniveau.

 

Marie underviser desuden i fagene “strafferet” og “individets grundlæggende rettigheder” på Københavns Universitet, ligesom hun har undervist en lang række faggrupper, såsom politi, socialrådgivere og sundhedspersonale i forskellige områder indenfor juraen.

 

Marie kan kontaktes på tlf.: 31 23 11 60 eller på mail:

mba@borgerretshjaelpen.dk

 

 

Frivillige

 • Alexander Finsen Kalayci, ba.jur.
 • Anne Marie Munkstrup
 • Annika Thiele, stud.jur.
 • Elisabeth Kjær, stud.jur.
 • Emilie Bjørg Wad, stud.jur.
 • Erik Postelmans, cand.jur.
 • Frederik Fabricius Krarup, ba.jur.
 • Frederikke Vang-Larsen, ba.jur.
 • Juliane Svingholm Schulze-Berge, stud.jur.
 • Karoline Skanderby
 • Mathilde Qwist, stud.jur.
 • Victoria Koch, stud.jur.
 • Zoja Agabalian, cand.jur.

 

Bestyrelse

 • Marie Budtz Andersen, adjunkt, cand.jur. (formand)
 • Emma Marie Mølgaard Borre (næstformand)
 • Anna-Louise Fink, cand.jur.
 • Erik Postelmans, lektor, cand.jur.
 • Ville Budtz, cand.jur.