Hvem er vi?

Borgerretshjælpen har to fastansatte jurister og en række frivillige, som er tilknyttet de forskellige projekter.

Fastansatte

Emil Møller Lassen

Cand.jur., Københavns Universitet 2016 og daglig leder siden januar 2018.
Emil beskæftiger sig hovedsageligt med den daglige drift af Borgerretshjælpen, herunder retshjælpskontoret, dialog- og bisidderordningen. Han rådgiver løbende klienter indenfor en lang række retsområder og udarbejder klager til diverse instanser, håndterer småsager og agerer sparringspartner for foreningens øvrige ansatte, samt frivillige.
Emil har stået for implementeringen af nye arbejdsgange med fokus på sikker behandling af personoplysninger, samt effektivisering og kvalitetssikring. Herunder, aftaleindgåelse og implementering af digitalt journaliseringssystem, samt ny mailløsning med sikker mail og sikre IT-løsninger.
Emil kan kontaktes på tlf.: 31 23 11 61 eller på mail: eml@borgerretshjaelpen.dk


Stina Rose Hansen

Cand.jur., Københavns Universitet 2020 og ansat siden januar 2022.

Stina er juridisk rådgiver i Borgerretshjælpen. Stinas arbejde består hovedsageligt af juridisk rådgivning af klienter, indenfor en bred række af retsområder, udarbejdelse af klager til diverse instanser, og håndtering af småsager. Stina er desuden ekstern lektor på Københavns Universitet, hvor hun underviser i socialret – børn og unges sociale rettigheder, vejleder specialestuderende, og er censor i det Juridiske Censorkorps. Stina har tidligere arbejdet i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen som rådgiver og klagesagsbehandler.

Stina kan kontaktes på tlf.: 31 23 11 60 eller på mail: srh@borgerretshjaelpen.dk


Frivillige

 • Alexander Finsen Kalayci, stud.jur.
 • Annika Thiele, stud.jur.
 • Elisabeth Kjær, stud.jur.
 • Emilie Bjørg Wad, stud.jur.
 • Frederik Fabricius Krarup, cand.jur.
 • Frederikke Vang-Larsen, stud.jur.
 • Ina Banja Albrektsen, stud.jur.
 • Zoja Agabalian, cand.jur.

Bestyrelse

 • Marie Budtz Andersen, adjunkt, cand.jur. (formand)
 • Emma Marie Mølgaard Borre, cand.jur. (næstformand)
 • Anna-Louise Fink, cand.jur.
 • Erik Postelmans, lektor, cand.jur.
 • Ville Budtz, cand.jur.