Få rådgivning

Udfyld denne formular, hvis du ønsker rådgivning og der i forvejen ikke er oprettet en sag.

Hvis du skriver på vegne af en anden myndig person, skal du indsende en fuldmagt fra den pågældende eller en værgebeskikkelse.


  1. Det er vigtigt at du oplyser os korrekt om din indtægt, da det kan have betydning for vores mulighed ift. at rådgive dig, såvel som din mulighed for at anmode om fri proces. Beløbsgrænsen er 344.000 kr. for enlige og 437.000 kr. for gifte eller samlevende (2021-niveau). Beløbsgrænsen forhøjes med 60.000 kr. for hvert barn, som enten bor eller hovedsageligt forsørges af dig.
  1. Ifølge persondataforordningen og den danske databeskyttelseslov skal vi oplyse dig om, at vi behandler dine personlige oplysninger som navn, CPR-nummer, telefonnummer, postnummer, mailadresse og helbredsoplysninger elektronisk. Ved at sætte kryds angiver du, at du er indforstået hermed. Oplysningerne videreformidles IKKE til din kommune eller andre eksterne parter, ligesom vi IKKE offentliggør dine oplysninger.

    Læs vores persondatapolitik.