Borgerretshjælpens kvindeprojekt, Indsats for Inklusion af Kvinder, fortsætter i 2016

28 jun, 2016

Borgerretshjælpen har endnu en gang modtaget PUF-midler fra Socialstyrelsen således, at vi kan fortsætte vores arbejde for marginaliserede kvinder med minoritetsbaggrund.

Vores arbejde består af rettighedsoplysning i form af workshops og ekskursioner til samfundsinstitutioner, individuel vejledning samt af relationsskabelse til de deltagende kvinder. Sidstnævnte i form af mere uformelt samvær med kvinderne, når de mødes i deres kvindeforeninger.

Projektet vil i det kommende år arbejde tæt sammen med Borgerresthjælpens frivillige Somalia-arbejdsgruppe, der indsamler eksisterende viden om somaliere i Danmark, og har til formål tilvejebringe forståelse af denne befolkningsgruppes flygtninge- migrationshistorie samt nuværende livsvilkår.

Kvindeprojektet begrænser sig dog ikke til alene at omfatte kvinder med somalisk baggrund, og henvender sig dermed til alle marginaliserede kvinder med minoritetsbaggrund.

Hvis du er interesseret i at deltage, eller vide mere om Indsats for Inklusion af Kvinder, kan du kontakte projektansvarlige.

Marie Budtz Andersen på 31231160 eller mba@borgerretshjaelpen.dk .