Borgerretshjælpen søger frivillige!

23 apr, 2019

Borgerretshjælpen søger frivillige!

 

Borgerretshjælpen er en organisation der yder en flergrenet social indsats, og har til huse i Akacieparken i Valby. Fra vores retshjælpskontor, som er åbent for alle, yder vi gratis retshjælp inden for en lang række retsområder, vores kvindeprojekt har fokus på marginaliserede kvinder med minoritetsbaggrund, og i vores dialog- og bisidderprojekt har vi gratis tilbud om at deltage som bisiddere i mødet med offentlige myndigheder. Pt. søger vi primært folk til vores retshjælpskontor.

 

I 2018 modtog vi over 1400 nye henvendelser hvoraf 80 % af disse stammer fra borgere i udsatte boligområder. Som frivillig stud.jur. kommer du dermed til at varetage juridisk sagsbehandling inden for hovedsageligt social- og udlændingeretten, samt forvaltningsretten. Vi har dog sager inden for et stort antal retsområder, og du vil dermed også få et indblik i sager inden for familieret, lejeret og dele af strafferetten. Som frivillig vil du også modtage undervisning i emner af relevans for organisationen ligesom du også vil indgå i et stærkt socialt fællesskab med fokus på udvikling af dine kompetencer.

 

Du kan forvente en fast ugentlig vagt af ca. 5 timer. Vi søger jurastuderende der som minimum har påbegyndt 4. semester. Vi lægger i øvrigt vægt på personlige kompetencer så som empati og generel forståelse for marginaliserede persongrupper.

 

Send CV og ansøgning til eml@borgerretshjaelpen.dk senest tirsdag d. 7. maj.